Algemene voorwaarden

Hieronder de Algemene Voorwaarden, zoals ICom Hazelhekke die hanteert. ICom Hazelhekke gaat er vanuit dat een ieder die op een of andere wijze een opdracht neerlegt of een overeenkomst aangaat met ICom Hazelhekke, op de hoogte is van de Algemene Voorwaarden die gelden op het moment van het tot stand komen van de opdracht of overeenkomst. 

Hieronder de Algemene Voorwaarden van ICom Hazelhekke. Deze voorwaarden zijn ook kosteloos aan te vragen bij ICom Hazelhekke.